Digitala kurser för att främja psykisk hälsa och den psykosociala tillvaron för ungdomar

Utvecklad av psykologer, elevhälsoteam, kuratorer, coacher och elever.

Kurs 1: Självkänsla

I den första kursdelen lär eleven sig att aktivt stärka sin egen självkänsla och sitt eget självförtroende.

🗸 Självkänsla 🗸 Självbild 🗸 Självförtroende

%

Av elever säger att de nu "vet hur jag stärker min självkänsla" - efter att ha genomfört kursen.

Kurs 2: Mental motståndskraft

I den andra kursdelen lär eleven sig att bättre hantera mentala utmaningar i vardagen, så som stress, oro eller ångest och att stärka sitt välmående.

🗸 Mentalt välmående 🗸 Problemlösning 

%

Av elever säger att de nu "Bättre kan hantera stress, oro och ångest" - efter att ha genomfört kursen.

Kurs 3: Socialt välmående

I den tredje kursdelen lär eleven sig att bättre hantera den sociala tillvaron tillsammans med andra.

🗸 Socialt välmående 🗸 Social kompetens

%

Av elever säger att de nu "bättre kan hantera konflikter med andra elever" - efter att ha genomfört kursen.

Ett främjande förhållningssätt

Lina Johansson, Leg. psykolog

“Det digitala kursupplägget Mitt Bästa Jag tillgängliggör främjande koncept och verktyg för ungdomar, bl.a. med fokus på att stärka självkänsla och en sund självbild för att på ett konstruktivt sätt kunna möta de utmaningar som livet ger oss. Detta är viktiga grundstenar när det kommer till att främja psykisk hälsa.”

Ett lyft för skolan

✅ Elevhälsan: Arbeta främjande och förebyggande systematiskt och kvalitativt för alla elever (inte bara åtgärdande & ”släcka bränder”).

✅ Skolledningen: Följa direktiv för elevhälsan och skollagen om hälsofrämjande och förebyggande arbete – och ha konkreta underlag för detta som ger ett mervärde.

✅ Eleverna: Tryggare elever som kan prestera bättre och som lyfter skolmiljön.

Såhär fungerar det

Videor som bygger övertygelser

Genom relevanta och engagerande videor lär sig eleven sig nya övertygelser som stärker individen.

Övningar som stärker övertygelser

Genom att göra praktiska övningar förstärker man inlärningseffekten och uppnår praktiska resultat.

Verktyg för livet

Eleverna får mallar och verktyg som ger dem nya förutsättningar för att utgå från de nya främjande och förebyggande övertygelserna.

Främja: Självkänsla

Läs mer

Genom verktyg och strategier som vilar på vetenskap och anpassade till ett främjande förhållningssätt kan eleven stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

Genom att förebygga mot en låg självkänsla hos eleven kan man även förebygga psykisk ohälsa kopplat till självkänslan.

 

Främja: Mentalt välmående

Läs mer

Genom rationellt tänkande och lösningsfokus kan eleven lära sig att bäst hantera problem och utmaningar som uppstår i vardagen, så som oro och ångest, samt stärka sin förmåga att påverka och främja sitt eget välmående.

Främja: Social kompetens

Läs mer

Genom att stärka den sociala kompetensen kan man främja elevens förmåga att hantera den sociala tillvaron och det sociala välmåendet.

Genom att stärka social kompetens och främja gemenskap och en positiv social miljö kan man förebygga mot sociala problem och utanförskap.

"Jag tyckte den här kursen var bra då man alltid blir påmind om att man är tillräckligt bra, och man får en förbättrad känsla av sig själv."

– Elev

"Jag tycker kursen var bra då man fick lära sig att acceptera sig själv."

– Elev

"Jag tyckte att det var ett bra koncept, man får en bra känsla om sig själv när man går ut ur lektionen :)"

– Elev

"Jag tycker detta är något som hjälper mig både i skolan och utanför. Tacksam för denna chansen."

– Elev

Videor och integrerade övningar

Eleven får tillgång till kursmaterialet i sin dator, surfplatta eller telefon. Enkelt för er att administrera, enkelt för eleven att använda.

Genom ett digitalt kursupplägg kan alla elever genomgå hälsofrämjande och förebyggande resurser som når ut, engagerar och påverkar.

Vanliga Frågor och Svar

Är det lätt att sätta upp kursen?

Ja. Det är både snabbt och smidigt att lägga in kursdeltagare i den digitala plattformen. Eleverna får sedan individuella inlogg för att delta i kursen från sin dator, surfplatta eller telefon.

Kan vi dela ut kursen i vår egen plattform?

Absolut. Kursmaterialet går att integrera i er befintliga digitala plattform.

Vad kostar kursen?

Beroende på storleken på er organisation och antalet användare sätter vi ett fast pris för kursutbildningen. Prova en gratis demo för att få ett prisunderlag.

Förresten, hur är det med GDPR?

Vi är förenliga med GDPR och vi behandlar inga känsliga personuppgifter från eleverna.