En bättre tillvaro för unga

Alla kan lära sig att förbättra tillvaron

Precis som man kan lära sig saker i skolan så som geografi eller att räkna matte, kan man även lära sig verktyg och metoder för att få förmågan att må så bra som möjligt i sig själv, att övervinna stress, oro, ångest eller utmaningar i livet, och att förbättra tillvaron överlag.

Mitt Bästa Jag ger ungdomar de verktyg de behöver för att må så bra som möjligt

Verktyg för Självbilden

Genom evidensbaserade metoder främst baserade på KBT kan man stärka självkänslan och den egna självbilden.

Mentala verktyg

Genom mentala verktyg baserade på bl.a. mental träning och KBT kan man lära sig hur man bäst hanterar den mentala tillvaron i vardagen.

Sociala verktyg

Genom att lära sig praktiska lösningar och verktyg baserade på beteendevetenskap och socialpsykologi kan man lära sig att hantera den sociala tillvaron på bästa sätt för att må så bra som möjligt i sina relationer med andra.

Verktyg för livet

Högkvalitativa kurser – anpassade för ungdomar – för resultat som består

Genom att ge ungdomar tillgång till evidensbaserade verktyg, övningar och material (baserat på t.ex. KBT och mental träning) som stärker självkänsla, självbilden och den sociala tillvaron kan vi påverka individer och samhället positivt – mot psykisk ohälsa och för psykisk hälsa och välmående.

Exempelvideo

Ett tillvägagångssätt som påverkar

 

Digitala resultatbaserade kurser

Videor som berör

Genom effektiva och engagerande videor kan man lära sig nya övertygelser som stärker individen.

Övningar som stärker övertygelser

Genom att göra praktiska övningar förstärker man inlärningseffekten och uppnår praktiska resultat.

Verktyg för livet

Kursdeltagarna får mallar och verktyg som ger dem nya förutsättningar att utgå från.

Mitt Bästa Jag är utvecklat tillsammans med ungdomar och följande samarbetspartners

Vill du också vara med och främja psykisk hälsa för ungdomar?

Är du en skola eller en organisation som direkt eller indirekt jobbar med ungas psykiska hälsa? Önskar du en full DEMO av det digitala kursmaterialet? Kontakta oss genom formuläret på sidan.