Mitt Bästa Jag

En digital utbildning för ungdomar

För en bättre mental och psykosocial tillvaro

Vi tror på att alla ungdomar genom rätt främjande verktyg kan stärka sin tillvaro.

Vår historia

Vi har länge följt med i samhällsutvecklingen och sett hur det gång på gång larmats om ungas mentala hälsa och inte minst de utmaningar som skolan har i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vi bestämde 2018 att vi ville göra någonting åt detta på riktigt. Därför samlade vi psykologer och erfarna ungdomscoacher, tillsammans med kuratorer, elevhälsoteam och experter inom e-learning för att skapa en digital lösning som vi sedan vidareutvecklade tillsammans med hundratals högstadie- och gymnasieelever. Resultatet blev Mitt Bästa Jag – en digital hälsofrämjande kursutbildning för ungdomar.

Det här vill vi

Vår vision

Vi vill se ett samhälle där alla barn och ungdomar oavsett utgångsläge får möjlighet att jobba med sin personliga utveckling och att stärka sin mentala och psykosociala tillvaro. Vi vill genom våra utbildningar kunna påverka denna utveckling i samhället.

Vår mission

Att bidra med konkreta lösningar som vilar på vetenskap och som samtidigt lyckas nå ut, påverka och ha effekt på riktigt för ungas mentala och psykosociala hälsa.

Vår övertygelse

Vi tror på varje individs potential. Vi tror på att alla genom rätt verktyg, metoder eller strategier kan lära sig att främja sin egen tillvaro – oavsett ugångsläge.

Vill du veta mer?