En digital hälsofrämjande och förebyggande utbildningskurs för elever

Utvecklad av psykologer, elevhälsoteam, kuratorer, coacher och elever.

Jobbar du med elevhälsa?

Äntligen finns det ett sätt att jobba både förebyggande och hälsofrämjande på, som lyckas nå ut till alla elever på skolan på ett effektivt sätt. Detta möjliggör att följa skollagens krav om ett Hälsofrämjande och Förebyggande arbete – samtidigt som du kan göra skillnad på riktigt för eleverna. Och dessutom få tid över till åtgärdande insatser.

 

"Jag tyckte den här kursen var bra då man alltid blir påmind om att man är tillräckligt bra, och man får en förbättrad känsla av sig själv."

– Elev

"Jag tycker kursen var bra då man fick lära sig att acceptera sig själv."

– Elev

"Jag tyckte att det var ett bra koncept, man får en bra känsla om sig själv när man går ut ur lektionen :)"

– Elev

"Jag tycker detta är något som hjälper mig både i skolan och utanför. Tacksam för denna chansen."

– Elev

Personlig utveckling – digitalt anpassad till elever

KBT och beteendevetenskap i praktiken

Vi låter eleverna få lära sig förebyggande och främjande egenskaper med metoder som vilar på vetenskap. Anpassat för att nå ut och engagera 2020-talets ungdomar, med hjälp av videor, digitala verktyg och övningar.

Hälsofrämjande och Förebyggande på riktigt

Istället för att fokusera på lösningar reaktivt, kan ni fokusera på lösningar proaktivt. Ni kan se till att stärka era elever i praktiken och på så sätt förebygga och främja på en och samma gång.

Nå upp till 100% av eleverna

Genom ett digitalt upplägg kan ni säkra er att ni når alla elever på skolan, och dessutom samla in konkreta underlag för att göra ett systematiskt kvalitetsarbete.

Det är enkelt att sätta igång!

Steg 1: Boka en gratis Demo

Prova en gratis demo där du får tillgång till det digitala kursinnehållet och prova dig fram.

w

Steg 2: Telefonsamtal eller möte?

Vi tar ett förutsättningslöst samtal eller möte där vi visar er Mitt Bästa Jag och svarar på alla frågor eller funderingar ni har.

Steg 3: Mitt Bästa Jag!

Ni får tillgång till kursen och kan börja delegera ut digitala inloggningar till era elever med hjälp av några enkla knapptryck.

Vanliga Frågor och Svar

Är det lätt att sätta upp kursen?

Ja. Det är både snabbt och smidigt att lägga in kursdeltagare i den digitala plattformen. Eleverna får sedan individuella inlogg för att delta i kursen från sin dator, surfplatta eller telefon.

Hur långt är kursinnehållet?

Kursutbildningen består av 12 olika delar, som med fördel kan delas upp eller slås ihop enligt vad som bäst passar ert schema, ni bestämmer alltså själva hur ni vill dela upp kursinnehållet och under hur lång tid och hur många tillfällen.

Kan vi dela ut kursen i vår egen lärplattform?

Absolut. Vi kan lägga in kursmaterialet i er nuvarande digitala plattform. Vare sig ni använder t.ex. Google Classroom, SchoolSoft, It’s Learning, Vklass eller någon annan lärplattform.

Vad kostar kursen?

Beroende på storlek på skola och antal elever sätter vi ett fast pris för kursutbildningen. Prova ett gratis demo för att få ett prisunderlag.

Kan jag få ekonomiskt stöd för att köpa in kursen?

I vissa fall finns det utbildningspengar eller ekonomiskt stöd för att t.ex. jobba med mental hälsa från kommunen eller från olika organisationer. Kolla hur är det är med just din kommun.

Förresten, hur är det med GDPR?

Allt under kontroll. Vi är förenliga med GDPR och vi behandlar inga känsliga personliga uppgifter från eleverna.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss eller vill du boka en gratis demo?

kontakt@mittbastajag.com