Mitt Bästa Jag

En innovation för att aktivt främja psykisk hälsa för unga i samhället.

3 satsningar för att främja psykisk hälsa och välmående

Självkänsla & Självförtroende

En bra självkänsla är grunden för en sund självbild och en god psykisk hälsa. Så mycket som vart fjärde barn och ungdom uppger idag att de har en bristande självkänsla. Källa: SCB och Folkhälsomyndigheten

Mentala Tillvaron

Stress, oro och ångest är tillsammans de största orsakerna till psykisk ohälsa och mentalt lidande. Över hälften av unga tjejer och en tredjedel av unga killar upplever psykiska besvär regelbundet (stress, oro, ångest). Källa: SCB och Folkhälsomyndigheten

Sociala Tillvaron

Den sociala tillvaron blir avgörande för välmåendet. Hur man hanterar det sociala i vardagen så som konflikter och relationer har en direkt påverkan på den psykiska hälsan.

Några röster om Mitt Bästa Jag

Lina Johansson, Leg. psykolog

“Det digitala kursupplägget Mitt bästa jag tillgängliggör främjande koncept och verktyg för ungdomar, bl.a. med fokus på att stärka självkänsla och en sund självbild för att på ett konstruktivt sätt kunna möta de utmaningar som livet ger oss. Detta är viktiga grundstenar när det kommer till att främja psykisk hälsa.”

Jacob Wennerlund, Grundare av Social Academy

“Istället för att ‘släcka bränder’ så bör varje ung individ lära sig hur de själva kan hantera mentala och sociala utmaningar i livet – det är det Mitt Bästa Jag handlar om, och det är att jobba hälsofrämjande och förebyggande på riktigt.”

Leo Gerdén, Ordförande Sveriges Elevkårer

“Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats på tio år. Samhället och skolan måste prioritera vårt välmående!”

Vill du också vara med och främja psykisk hälsa för ungdomar?

Är du en skola eller en organisation som direkt eller indirekt jobbar med ungas psykiska hälsa? Önskar du en full DEMO av det digitala kursmaterialet? Kontakta oss genom formuläret på sidan.