DIGITALA HÄLSOFRÄMJANDE KURSER FÖR UNGDOMAR

För att främja psykisk hälsa och den psykosociala tillvaron. Utvecklad av psykologer, elevhälsoteam, kuratorer, coacher och elever.

Jobbar du med främjande av psykisk hälsa och välmående för ungdomar?

Äntligen finns det ett sätt att jobba både förebyggande och hälsofrämjande på, som lyckas nå ut till alla ungdomar/användare inom organisationen på ett effektivt sätt. Detta möjliggör t.ex. för skolor att följa skollagens krav om ett hälsofrämjande och förebyggande arbete – samtidigt som du kan göra skillnad på riktigt för eleverna genom att ge eleverna en främjande självförmåga.

 

"Jag tyckte den här kursen var bra då man alltid blir påmind om att man är tillräckligt bra, och man får en förbättrad känsla av sig själv."

– Elev

"Jag tycker kursen var bra då man fick lära sig att acceptera sig själv."

– Elev

"Jag tyckte att det var ett bra koncept, man får en bra känsla om sig själv när man går ut ur lektionen :)"

– Elev

"Jag tycker detta är något som hjälper mig både i skolan och utanför. Tacksam för denna chansen."

– Elev

Personlig utveckling – digitalt anpassad till ungdomar

Beteendevetenskap i praktiken

Vi låter kursdeltagarna få lära sig förebyggande och främjande självförmåga med metoder som vilar på vetenskap. Anpassat för att nå ut och engagera 2020-talets ungdomar, med hjälp av videor, digitala verktyg och övningar.

Hälsofrämjande och Förebyggande

Istället för att endast fokusera på reaktiva lösningar, kan ni fokusera på lösningar proaktivt. Ni kan se till att stärka eleverna i praktiken och på så sätt förebygga och främja på en och samma gång.

En digital räckvidd

Genom ett digitalt upplägg kan ni säkra er att ni når tilltänkta mottagare, och dessutom samla in konkreta underlag för att göra ett systematiskt kvalitetsarbete.

Det är enkelt att sätta igång!

Steg 1: Boka en gratis Demo

Prova en gratis demo av kursinnehållet.

w

Steg 2: Telefonsamtal eller möte

Vi tar ett förutsättningslöst samtal eller möte där vi visar er Mitt Bästa Jag och svarar på frågor eller funderingar ni har.

Steg 3: Mitt Bästa Jag!

Ni får tillgång till kursen och kan börja delegera ut digitala inloggningar till era elever.

Vanliga Frågor och Svar

Är det lätt att sätta upp kursen?

Ja. Det är smidigt att lägga in kursdeltagare i den digitala plattformen. Eleverna får sedan individuella inlogg för att delta i kursen från sin dator, surfplatta eller telefon.

Kan vi dela ut kursen i vår egen digitala plattform?

Absolut. Kursen kan även integreras på er befintliga digitala plattform. 

Vad kostar kursen?

Beroende på storlek på er organisation och antalet användare sätter vi ett fast pris för kursutbildningen. Prova en gratis demo för att få ett prisunderlag.

Förresten, hur är det med GDPR?

Vi är förenliga med GDPR och vi behandlar inga känsliga personliga uppgifter från användarna.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss eller vill du boka en demo?

kontakt@mittbastajag.com